قفل کن های هیدرولیک

مطالب پیشنهادی: قفل کن هیدرولیک

قفل کن های هیدرولیکی (چک والو )check valve

شیر یکطرفه ساده رایج ترین شیر کنترل جهت می باشد که حرکت سیال را در یک جهت میسر میسازد واز حرکت سیال در جهت مخالف جلوگیری میکند .اجزای تشکیل دهنده شیر یکطرفه ساده ،بدنه ،فنر و سوپاپ آن میباشد .

بعضی از کاربردهای شیر ساده یکطرفه :

  • تامین مسیر برگشت به موازات شیر کنترل فشار
  • حفاظت از فیلتر جلوگیری از کاویتاسیون
  • برای جداسازی بخش هایی از مدار در صورت اتصال دو مدار با فشار مختلف
  • برای ایجاد بک پرشر در مدار برگشت

پارامترهای مهم در شیر یکطرفه :

  • سایز والو
  • مقدار فلو عبوری از والو
  • فشار کاری
  • فشار پیش باز (cracking pressure)

یکی دیگر از انواع شیرهای ساده یکطرفه نوع دیسکی می باشد که نوع ساده آن در ورودی آب منازل نیز از آن استفاده می گردد و همچنین انواع ساچمه ای وپاپتی آن نیز در اشکال زیر دیده میشود . و معمولا از این نمونه شیر یکطرفه بیشتر در سیستمهای فشار پایین استفاده می گردد .

پارامترهای مهم در شیر یکطرفه شیر یکطرفه ساده

نوع دیگر شیرهای یکطرفه با تحریک خط فرمان میباشد :PILOT CHECK VALVE))

در مدارهائی که بار معلق وجود دارد ویا اینکه شیرهای راه دهنده ممکن است نشتی داشته باشند از این نمونه شیر استفاده میشود چرا که بایستی در مسیر مخالف نیز بتوان جریان را عبور داد و به همین خاطر با استفاده از یک سوپاپ و خط فرمان هیدرولیک شیر یکطرفه را در جهت دیگر نیز باز نمود و جریان را جهت برگشت سیلندر از آن عبور داد .

عملکرد این شیر به اینصورت است که زمانی که جریان از A به B باشد جریان سیال سوپاپ را باز کرده و عبور میکند ولی در صورتی که جریان سیال از B به A باشد جریان سیال به سوپاپ فشار آورده و آن را در جهت بسته شدن کمک می کند در این زمان با توجه به فشار درون مسیر X و حرکت سوپاپ کمکی از طریق مسیر X باعث باز شدن سوپاپ اصلی شده وجریان عکس نیز امکان پذیر می شود .در بعضی از این شیرهای یکطرفه پایلوتی مسیر دیگری نیز جهت نشتی شیر وجود دارد (Y ) .
در زیر یک نمونه از شیرهای یکطرفه دوبل با خط فرمان مشاهده میشود .

چک والو check valve

نوع دیگر شیرهای یکطرفه یا قفل کن :

شیر پرکن میباشد که بیشتر در مدار پرسها جهت پر کردن جک در کورس سرعت در حرکت جکها میباشد .

شیر یکطرفه دیسکی check valve

مدار شیر پرکن اجزای داخلی شیر پرکن نمونه شیر پرکن

یک نمونه شیر قفل کن وجود دارد که از نظر شکل ساختمانی و عملکرد با شیرهای فوق تفاوت دارد که به آن شیر یکطرفه کارتریجی گفته میشود .به این نمونه شیر لوجیک نیز گفته میشود .به این نکته اشاره می گردد که شیرهای کارتریجی بر اساس اختلاف فشار در دوطرف شیر کار می کنند و عملکرد های متفاوتی دارند .

مشاهده همه 3 نتیجه