مانومتر

گیج فشار یا مانومترچیست وچگونه کار میکند .

گیج فشار ابزاریست برای اندازه گیر فشاردرون محلی که گیج به آن بسته شده وساختمان داخلی آن به شکل زیر است .
عملکرد گیج فشار بدین صورت است که هنگامی که سیال به درون لوله بوردون وارد میشود بخاطر خاسیت ارتجائی این لوله وحرکت آن وبدلیل اتصال این لوله بوسیله یکسری رابط به چرخدنده وعقربه باعث به حرکت درآمدن عقربه شده وهرچه سیال داخل لوله بیشتر شود حرکت باز شدن لوله بیشتر شده وعقربه را بیشتر حرکت میدهد وعقربه برروی یک صفحه مدرج مقدار فشار را نشان میدهد .

گیج فشار یا مانومترچیست

پر مصرف ترین ابزار دقیق در سیستمهای هیدرولیک ، گیج یا نشانگر(مانومتر)فشار هیدرولیک در محدوده 50الی 250بار میباشد . بنابراین بایستی دقت شود که رنج مانومتر یا گیج فشار از ماکزیم فشار کاری سیستم خیلی بالاتر نباشد مثلا اگر فشار کاری سیستمی 100بار است مانومتر انتخابی رنج بیشتر از 200بار نباشد .زیرا دقت نشان دادن فشار پائین میآید .این گیجها یا نشانگرها در مورد کنترل دما نیز استفاده میشوند وبه آن مانومتر دما گفته میشود.مانومترهای فشار در نوع ساده وارتباط چند نقطه ای وجود دارد .
گیج فشار یا مانومتر

گیج فشار یا مانومتر

نمونه ای از کاربرد مانومتر در سیستمهای هیدرولیک

گیج فشار یا مانومتر

نوع دیگری از مانومترها که دما یا فشار را نشان میدهد دارای سوئیچ نیز بوده ومقدار فشار ویا دما را به سیگنال برقی آنالوگ تبدیل میکند که به آن گیج یا مانومتر (ترانسمیتر )گفته میشود .که هم میتواند برای دما وهم برای فشار وجود داشته باشد .

گیج فشار یا مانومتر

در بعضی از مانومترها ویا نشانگرهای فشار ویا دما (پرشر گیج) داخل آن بارنگهای سبز وزرد وقرمز محدودههائی را تعریف میکنند که خواندن آن را راحتر نموده .که محدوده سبز یعنی فشار یا دمای نرمال ومحدوده زرد یعنی هشدار ومحدوده قرمز یعنی خطر میباشد .

گیج فشار یا مانومتر

گیج وسوئیچ خلاء:

گیج وسوئیچ خلاء معمولا برروی مسیر مکش پمپها ویا دریچه مکش هوا قرار میگیرد تادر صورت مسدود شدن مسیر مکش بصورت ظاهری ویا بارسال سیگنال الکتریکی اپراتور ویا مسئول دستگاه را مطلع نماید .
مانومترها در مسیر سیالات (روغن ، آب ، گاز ،وهوا ) استفاده میشوند .

گیج فشار یا مانومتر

نشانگر دما وترموکوپل :

همانطور که در بالا نیز گفته شد این دما سنجها ویا گیجهای دما برروی مخازن جهت کنترل دمای آن بصورت چشمی ویادر مسیر لوله ها جهت کنترل دمای ارسالی به تجهیزات استفاده میشود .

گیج فشار یا مانومتر

معمولا مقدار فشار ودما در مانومترها برحسب استانداردهای مختلف نشان داده میشود .
Bar,psi,lb,kgf,c*,f بار ،پی اس آی ،پوند ،کیلوگرم نیرو ودما برحسب درجه سانتیگراد ویا فارنهایت نمایش داده میشود .

مشاهده همه 3 نتیجه