پمپ هیدرولیک

مطالب پیشنهادی: پمپ دستی هیدرولیک

مطالب پیشنهادی: پمپ پیستونی هیدرولیک

پمپ Pump

پمپ، وسیله ای است که با ایجاد اختلاف فشار باعث تولید جریان می شود. پس بایستی توجه داشت که پمپ فشار تولید نمی کند.

پمپ Pump

پمپهای هیدرولیک دارای دسته بندی مختلفی هستند

پمپهای جابجائی غیر مثبت (هیدرودینامیک)

این پمپها در سیستمهای جریان بالا وفشار پائین کاربرد دارند
1-محوری
2-شعائی
3-شعائی محوری

پمپهای جابجائی مثبت (هیدرواستاتیک ) دبی ثابت ودبی متغیر

توانائی کار در سیستمهای فشار بالا
1-پمپ دنده ای ( دنده داخلی ، دنده خارجی ، ژیروتوری ، گوشواره ای)
2-پمپ پیچی (تک محور ،دومحور ،سه محور)
2-پمپ تیغه ای
3-پمپ پیستونی (شعائی ، محوری) که میتواند صفحه زاویه ای یا محور خمیده باشند

نمایش 1–9 از 13 نتیجه