کانتر بالانس های هیدرولیک

مطالب پیشنهادی: شیر یک طرفه هیدرولیک

شیر متعادل کننده (Counterbalance Valve)

شیر متعادل کننده

شیر کانتربالانس یا تعادلی در دسته بندی شیرهای کنترل فشار قرار میگیرد .از نظر نصب به صورت سر راهی ، بلوکی وزیر شیری تقسیم بندی می شوند . همچنین این شیر به صورت تکی ویا دوبل در مدار قرار میگیرد .
شیر تعادلی یا کانتربالانس بیشتر در مسیر پائین سیلندرهای بزرگ و عمودی که بار به آنها متصل میشود استفاده میشود وعلت قرار دادن شیر تعادلی این است که از سقوط ناگهانی بار جلوگیری شود و جلوی حرکت ناخواسته جک به سمت پایین گرفته شود همچنین از پیشی گرفتن حرکت جک از جریان پمپ جلوگیری میکند .در واقع جهت ایمنی بیشتر در این مدارها استفاده میشود.از این شیر برای جلوگیری از نیروی گسیختگی پرس های عمودی و وزن قالب استفاده شده تا از حرکت خارج از کنترل عملگر جلوگیری شود . شیر کانتربالانس یک شیر کنترل فشار نرمال بسته میباشد .
مطابق شکل زیر شیر کانتربالانس با خط فرمان مستقیم (متصل به ناحیه زیر پیستون) و یا غیر مستقیم (متصل به ورودی سیلندر) کنترل می شود .

Counterbalance Valve

همانطور که در شکل ملاحظه می کنید عملکرد شیر کانتر بالانس به این صورت است که زمانی که جریان پمپ وارد قسمت بالائی جک میشود پس از پرشدن محفظه، فشار در مسیر جریان پمپ بالا رفته ، و اگر شیر کانتربالانس بصورت تحریک غیر مستقیم باشد روغن با فشار مسیر خط چین غیر مستقیم به اسپول والو فشار آورده و بسته به تنظیم شیر به نیروی فنر غلبه نموده و باعث باز شدن مسیر زیر جک از طریق شیر میشود وجریان روغن به طرف مخزن باز میشود و جک تحت کنترل به پایین حرکت میکند . در صورتی که شیر کانتر بالانس از نوع تحریک مستقیم باشد در اثر ازدیاد فشار سمت بالای جک فشار در سمت میله پیستون نیز بالا رفته (طبق قانون پاسکال) از طریق خط چین فرمان مستقیم به اسپول شیر وارد و به نیروی فنر غلبه کرده (نیرو از نیروی فنر بیشتر میشود)و باعث باز شدن شیر تخلیه روغن زیر پیستون به مخزن تحت کنترل انجام میشود .


از مهمترین عیوب این شیر، این است که مقداری از نیروی قابل دسترس در کورس رفت را می کاهد. زیرا مقداری از نیروی مفید در خلال عملیات مدار، صرف غلبه بر فشار تنظیمی در شیر کانتربالانس می گردد. به عنوان مثال مقداری از نیروی مفید یک پرس در طی عملیات شکل دهی صرف غلبه بر فشار تنظیمی در شیر متعادل کننده شده و تلف می شود؛ البته این عیب در بعضی از شیرها رفع شده است.
همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید برای حرکت سیلندر به سمت بالا در شکل بالائی با قرار دادن یک عدد شیر یک طرفه و عبور جریان از آن جک به راحتی به سمت بالا حرکت میکند .

در شکل روبرو نمونه شماتیک یک شیر کانتربالانس دوتایی دیده می شود که جهت کنترل حرکت در دو طرف سیلندر می گردد

کمپانی هائی مثل دوپلوماتیک ایتالیا ورکسروت آلمان ودکما چین سازندگان این شیر می باشد و همچنین در ایران نیز شرکت نیوان سازنده اینگونه شیر میباشد.

مشاهده همه 5 نتیجه